Estatuts (valencià)

Estatuts d’ADISTO actualitzats a les ultimes modificacions aprovades en Assemblea General Extraordinària, en data de 8 de maig de 2014, i ratificats per la Generalitat Valenciana, en data d’11 de maig de 2014.

Estatuts